Oluşturulma Tarihi:

01.10.2023

1

Amaç

Yıllık danışmanlık hizmetimiz kapsamında teklif içeriğinde belirtilen kurum ve kuruluşların vermiş olduğu desteklerden azami oranda faydalanmanız amaçlanmaktadır.

2

Verilecek Hizmetler

Danışman Müşteri’ye Yıllık Danışmanlık Hizmeti kapsamında aşağıda listelenen hizmetler konusunda danışmanlık verecektir;
•Müşteri ile görüşmeler (online / fiziki / telefon) planlayarak ihtiyaç analizi yapılması, güncel ve açıklanacak destekler hakkında bilgilendirme sunumlarının görüşmeler dahilinde gerçekleştirilmesi,
•Proje bazlı olmayan destekler ile ilgili gerekli başvuru süreçleri konusunda danışmanlık verilmesi,
•Haftalık telefon görüşmeleri gerçekleştirilmesi,
•Başvurulan destek programları ile ilgili aylık düzenli olarak raporlama hizmetinin sağlanması,
•Proje bazlı destek programları kapsamında işletmenize ait projelerin hazırlanması ve ilgili kuruma sunulması konusunda danışmanlık verilmesi.

YILLIK DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA DESTEK PROGRAMLARI

AZAMİ DESTEK TUTARLARI VE HİBE ORANLARI

KOSGEB ARGE , ÜRGE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

 • Mevcut Ve Yeni İstihdam Edilecek Ar-Ge Personellerine Yönelik Maaş Desteği
 • Prototip İçin Gerekli Hammadde, Malzemeler, Parça, Ekipman Ve Yazılım Desteği
 • Teknik Danışmanlık Hizmeti Alım Desteği
 • Test, Analiz Ve Belgelendirme Desteği
 • Sınai Ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
 • Eğitim Desteği
 • İş Birliği Ziyareti Desteği
 • Proje Tanıtım Desteği

1.100.000 TL

%75 Destek Oranı

(Personel Desteği %100)

Proje Teklif Çağrıları İle

6.000.000 TL

%75 Destek Oranı

(Personel Desteği %100)

KOSGEB TEKNOYATIRIM PROGRAMI

 • Makine Ve Teçhizat Desteği
 • Personel Desteği
 • Yazılım Giderleri Desteği

10.000.000 TL

%60 Destek Oranı

(%30 Hibe, %70 Geri Ödemeli Destek)

YILLIK DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA DESTEK PROGRAMLARI

AZAMİ DESTEK TUTARLARI VE HİBE ORANLARI

KOSGEB STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

 • Makine Ve Teçhizat Desteği
 • Personel Desteği
 • Yazılım Giderleri Desteği
 • Referans Numune Gideri Desteği
 • Hizmet Alım Desteği


6.000.000 TL

%60 Destek Oranı

(%30 Hibe, %70 Geri Ödemeli Destek)

KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEKLERİ

 • Yurt İçi Fuar Desteği
 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
 • Sanayide Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Test Ve Analiz Desteği
 • Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği
 • Model Fabrika Desteği
 • Bağımsız Değerlendirme Desteği
 • Teknik Danışmanlık Desteği
 • Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği
 • Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği
 • Yalın Dönüşüm Desteği
 • Afet Dönemi İşletme Desteği
 • Afet Dönemi Proje Ve Yapım Maliyeti Desteği2.960.000 TL

%60-%100 Hibe

KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMI (DÖNEMSEL - PROJE BAZLI)

 • Makine Ve Teçhizat Desteği
 • Personel Desteği
 • Yazılım Alımı Desteği

2.000.000 TL

%60 Destek Oranı

(%30 Hibe, %70 Geri Ödemeli Destek)

KOSGEB YURTDIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

 • Personel Desteği
 • Tanıtım Desteği
 • Yazılım Ve Donanım Desteği
 • Test Analiz Ve Belgelendirme Desteği
 • Yurtdışı Fuar Ve Yurtdışı Seyahat Desteği


300.000 TL

Destek Oranı %100

(%70 Hibe, %30 Geri Ödemeli Destek)

YILLIK DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA DESTEK PROGRAMLARI

AZAMİ DESTEK TUTARLARI VE HİBE ORANLARI

TİCARET BAKANLIĞI TASARIM ÜRÜN GELİŞTİRME PROGRAMI

 • Personel Desteği
 • Yazılım Desteği, Tasarım İçin Makine, Alet Ve Teçhizat Desteği
 • Web Sitesi Üyelik Desteği

9.000.000 TL

%50 Hibe

TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT DESTEKLERİ

 • Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği (Yurtdışı Seyahat Desteği)
 • Rapor Desteği
 • Yurtdışı Fuar Desteği
 • Yurt İçi Uluslararası Fuar Desteği
 • Yurtdışı Marka Tescil Desteği
 • Yurtdışı Birim Desteği (Ofis, Mağaza, Depo, Showroom Vb.)
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Test Analiz Belgeleri Desteği
 • Yurtdışı Şirket Alım Desteği
 • Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri Desteği


10.000.000 TL – 200.000.000 TL

%50-%75 Hibe

TİCARET BAKANLIĞI KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ PROGRAMI

 • Makine, Ekipman, Donanım Harcamaları
 • Yazılım Harcamaları
 • Eğitim Ve Danışmanlık Hizmeti Harcamaları
 • Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları
 • Yurt Dışı Depo Kira Ve Depolama Hizmeti Harcamaları34.000.000 TL

%50-%75 Hibe

TİCARET BAKANLIĞI URGE PROJESİ DESTEĞİ

 • İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık, Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Giderler
 • Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetine İlişkin Giderler
 • Alım Heyeti Faaliyetine İlişkin Giderler
 • Sanal Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetine İlişkin Giderler
 • URGE Projelerinin İşleyişinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Kuruluşları Tarafından Gerçekleştirilecek Faaliyetler İlişkin Giderler,34.000.000 TL

%50-%75 Hibe

YILLIK DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA DESTEK PROGRAMLARI

AZAMİ DESTEK TUTARLARI VE HİBE ORANLARI

TİCARET BAKANLIĞI TASARIMCI ŞİRKET VE TASARIM OFİSİ DESTEĞİ

 • Tanıtım Faaliyeti Giderleri,
 • Birim Kurulum/Dekorasyonlara İlişkin Giderler,
 • Birim Kira Gideri,
 • Patent Veya Marka Yurt Dışı Tescil Giderleri,
 • Personel Desteği,
 • Danışmanlık/Eğitim Giderleri,

9.000.000 TL

%50 Hibe

TİCARET BAKANLIĞI GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FFALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE TASARIM DESTEĞİ

 • Tasarım Hizmetine İlişkin Giderler,

5.000.000 TL

%50 Hibe

TİCARET BAKANLIĞI ÇOK KANALLI ZİNCİR MAĞAZA DESTEĞİ

 • Yurt Dışı Marka Tescil Yenileme/Koruma Giderleri,
 • Pazar Araştırması Çalışması Ve Raporları Giderleri,
 • Tanıtım Giderleri,
 • Birim Kira Giderleri,
 • Temel Kurulum/Konsept Mimari Çalışma/Dekorasyon Giderleri,
 • Franchise Giderleri,36.000.000 TL

%50 Hibe

TİCARET BAKANLIĞI MARKA VE TURQUALITY DESTEĞİ

 • Tanıtım Desteği,
 • Fuar Desteği,
 • Kurumsal Altyapıya Yönelik Danışmanlık Desteği,
 • İstihdam Desteği,
 • Hedef Pazara Yönelik Danışmanlık Desteği,
 • Birim Desteği,
 • Franchise Desteği,
 • Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili İle Yurt Dışı Marka Tescil / Yenileme / Koruma Desteği,
 • Pazara Giriş Belgesi, Ruhsatlandırma Ve Klinik Test İşlemleri Desteği,
 • Pazar Araştırması Çalışması Ve Raporları Desteği,
 • Gelişim Yol Haritası Desteği,
MARKA DESTEĞİ (YILLIK)

90.497.000 TL

TURQUALİTY DESTEĞİ (YILLIK)

180.995.000 TL

%50 Hibe

YILLIK DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA DESTEK PROGRAMLARI

AZAMİ DESTEK TUTARLARI VE HİBE ORANLARI

SGK TEŞVİKLERİ

 • 6111 Sayılı Kanun Kodlu Teşvikler,
 • 5510 Sayılı Kanun Kodlu Teşvikler,
 • 4447 Sayılı Kanun Kodlu Teşvikler,
 • 4857 Sayılı Kanun Kodlu Teşvikler,
 • 5746 Sayılı Kanun Kodlu Teşvikler,
 • 5225 Sayılı Kanun Kodlu Teşvikler,
 • 2828 Sayılı Kanun Kodlu Teşvikler,
 • 3294 Sayılı Kanun Kodlu Teşvikler,
 • 6331 Sayılı Kanun Kodlu Teşvikler,

Çalışanın Durumuna Göre Destek Oranları Değişmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI YURT DIŞI ŞİRKET VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ

 • Yurt Dışında Yerleşik Veya İleri Teknolojiye Sahip Şirket/Marka Satın Alımına Yönelik Giderler
 • Yurt Dışında Yerleşik Veya İleri Teknolojiye Sahip Şirket/Marka Satın Alımına Yönelik Kredi Faiz Gideri

5.000.000 TL – 95.000.000 TL

%50 Hibe

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ (PROJE BAZLI)

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği
 • Faiz Veya Kar Payı Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesiYatırımın Cinsi, Yatırım Yapılacak İl, Sektör Ve Yatırım Tutarına Göre Destek Unsurları Ve Oranları Değişebilmektedir.

3

Ücretlendirme

Firma teşvik analiziniz ücretsiz yapılmaktadır. Oluşturulan analiz raporuna göre tarafınıza teklif iletilecektir.

İstanbul MERKEZ

Adres: Defterdar, Sinpaş Flatofis, Otakçılar Cd. No:78/98 Kat:4, 34060
Eyüpsultan/İstanbul

Telefon: (0212) 437 87 76
Cep Telefonu: 0530 159 14 00
info@tesvikakademi.com

Düzce ŞUBE

Adres: Şerefiye Mh. Sinem Sk. No:2 D:5 Kat:1, Merkez/Düzce

Telefon: 0530 667 53 14
info@tesvikakademi.com