T E Ş V İ K
A K A D E M İ

İhracat Destekleri - Ürün (Mal) İhracatı Destekleri

Ürün (Mal) İhracatı Destekleri Nedir?

Ticaret Bakanlığı bünyesinde ihracatın geliştirmesi, ihracatçı firmaların uluslarası pazarda markalaşması, ihracatçı firmaların pazarda kalıcı hale gelmesi ve yurt dışına açılma sürecinde olan firmalara pazara girişte kolaylık sağlama amaçlı karşılıksız hibe şeklinde verilen devlet destekleridir.

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında her yıl çok sayıda şirket bu desteklerden yararlanmaktadır.

İlgili destekler şirketler için ciddi kaynak artışı sağlayarak ihracatçıları daha yüksek katma değerli ihracatı teşvik etmektedir.

İhracat Destekleri - Ürün (Mal) İhracatı Destekleri Özet Tablo (2024)


Destekler
Detaylı bilgi için tıklayınız
Destek Oranı % Destek Tutarı (TL) Destek Süresi/Adeti
Pazara Giriş Belgeleri Desteği 50% 11.183.893 (Yıllık)
Yurt Dışı Marka Tescil Desteği 50%-70% 2.096.497 (Yıllık) 4 yıl
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği 50% 285.043 (Seyahat başına) Yılda en fazla 5 adet desteklenir. Toplam en fazla 20 adet desteklenir.
Yurt İçi Fuar Destekleri 50% Fuara Katılım : 222.472 - Fuar Organizasyon : 4.192.994 Bir takvim yılında en fazla 3 adet fuar katılımı desteklenir.
Yurt Dışı Fuar Destekleri 50%-70% Fuara Katılım : 2.794.814 - Fuar Organizasyon : 5.591.174 Bir takvim yılında en fazla 10 adet fuar katılımı desteklenir.
Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği 50% 8.387.533 - 125.831.542 Kredi faiz giderleri 5 yıl desteklenmektedir.
Küresel Tedarik Zinciri Desteği 50% 41.943.847
Birim Kira Desteği 50% 5.591.174 4 yıl. En fazla 25 birim için yararlanılabilir.
Tanıtım Desteği 50% 6.989.353 - 11.183.893 (Yıllık) 4 yıl
Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği 50% 13.977.160 3 Yıl (Bakanlığın onay vermesi dahilinde +2 yıl süre eklenebilir.)
Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği 50% 13.977.160 (Yıllık) 4 yıl
Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği 50% 8.387.533 (Yıllık) 5 yıl
Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği 50% 55.925.645 (Yıllık)
İlgili tablo kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.


  • İhracat yapan ya da ihracata başlamak isteyen firmaların, ihracat oranlarını artırmak ve pazarda yer edinmek için yaptıkları harcamaların desteklendiği bir programdır. 

  • Türkiye'de üretim yapan, Türkiye'de üretilen ürünlerin ticaretini yapan, bilişim, yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektöründe yer alan ve ilgili ürün/hizmetlerini yurt dışına satan ya da satmak isteyen firmalar Ticaret Bakanlığı İhracat desteklerinden faydalanabilir.
  • Teşvik Akademi, devlet destekleri ve hibe programları konusunda mevzuata hakim, deneyimli ve uzman kadrosu ile şirketinizin işlemlerini yürütmektedir.
  • Devlet destekleri ve hibe programlarında şirketinizin işlemlerini mevzuata tabi şekilde yürüterek yanlış veya eksik kazanç sağlamasını engellemektedir.
  • Sürekli artan ve güncellenen mevzuatı sizin yerinize takip eder.
  • Yeni devlet destekleri ve hibe programlarını takip eder. Şirketinize uygun olabilecek destek ve programlarını tarafınıza sunar.
  • Teşvik akademi soru işareti

    Firmanıza uygun devlet destekleri hakkında detaylı bilgi almak için Teşvik Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.