Vizyon

Sürdürülebilir kalkınma perspektifinde ve teknolojideki gelişmeler ışığında tüm teşviklerden işletmelerin eksiksiz yararlanmasını sağlamak ve rekabet gücünü artırmak.

 

Misyon

Yeni çıkacak olan veya halihazırda uygulanan devlet destekleri ile işletmelerin buluşmasında köprü görevi üstlenerek işletmelerin optimum seviyede teşviklerden faydalanmasını sağlamak.